วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดขนาบนาก – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดขนาบนาก – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05801218001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2220

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2228

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ