วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขนาน – นครศรีธรรมราช

13 ธ.ค. 2023
18

ชื่อวัด : วัดขนาน – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05801103004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2468

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2515

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ