วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดขนอน – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดขนอน – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700712001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2300

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2300

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ