วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดขนอน – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดขนอน – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02141408002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 9/3/2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/4/2511

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ