วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขนอนเหนือ – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดขนอนเหนือ – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140604001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2206

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2225

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ