วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดขจรบำรุง – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดขจรบำรุง – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840705003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2479

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/9/2533

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ