วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดก้อดสวรรค์ – น่าน

ชื่อวัด : วัดก้อดสวรรค์ – น่าน

รหัสวัด : 62155010002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/5/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ก้อด หมู่ที่ 4 ต.นาชาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ