วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดก่อน้อย – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดก่อน้อย – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340415004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2432

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ