วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกู้ – นนทบุรี

ชื่อวัด : วัดกู้ – นนทบุรี

รหัสวัด : 02120604003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2295

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ