วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกู่ – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกู่ – เชียงใหม่

รหัสวัด : 65250120001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 23/5/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ