วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกู่แก้วพัฒนาราม – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดกู่แก้วพัฒนาราม – เชียงราย

รหัสวัด : 03570203009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/11/2561

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ