วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกู่แก้วนาคราช – ลำพูน

ชื่อวัด : วัดกู่แก้วนาคราช – ลำพูน

รหัสวัด : 63151060001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/10/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ วังสวนกล้วย หมู่ที่ 12 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ