วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกู่เต้า – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกู่เต้า – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500101017

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1993

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1995

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ