วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกู่เต้า – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดกู่เต้า – เชียงราย

รหัสวัด : 03570806005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2124

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/11/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ