วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกู่เต้าวนาราม – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดกู่เต้าวนาราม – ลำปาง

รหัสวัด : 03520607006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2476

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2528

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ