วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกู่สุวรรณวนาราม – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดกู่สุวรรณวนาราม – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360108012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 20/6/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ