วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกู่สามัคคี – นครราชสีมา

13 ธ.ค. 2023
32

ชื่อวัด : วัดกู่สามัคคี – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300402011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 16 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ