วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกู่ม่าน – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกู่ม่าน – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500502013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2/5/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 14 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ