วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกู่มิถิลา – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดกู่มิถิลา – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440913008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ