วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกู่มอน – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดกู่มอน – ลำปาง

รหัสวัด : 03520116013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/10/2561

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ