วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกู่ผาแดง – พะเยา

ชื่อวัด : วัดกู่ผาแดง – พะเยา

รหัสวัด : 03560301012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/9/2551

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 6/1/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ