วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกู่น้อยจัมปาศรี – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดกู่น้อยจัมปาศรี – มหาสารคาม

รหัสวัด : 65144100001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/9/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ