วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกู่นิมิตรคุณาราม – หนองบัวลำภู

ชื่อวัด : วัดกู่นิมิตรคุณาราม – หนองบัวลำภู

รหัสวัด : 65139030002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/9/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ โนนเมือง หมู่ที่ 1 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ