วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกู่ทอง – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดกู่ทอง – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440506008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 10/8/2541

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/4/2547

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ