วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกู่ทรงธรรม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกู่ทรงธรรม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320607005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/3/2561

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ