วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกู่คำน้อย – ลำปาง

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดกู่คำน้อย – ลำปาง

รหัสวัด : 03520601003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2441

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2460

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ