วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกู่ขาว – ลำพูน

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดกู่ขาว – ลำพูน

รหัสวัด : 03510301009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2464

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2493

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 15 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ