วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุเวียน – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกุเวียน – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04400406007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2464

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2563

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ