วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุหลาบพัฒนาราม – นครพนม

ชื่อวัด : วัดกุหลาบพัฒนาราม – นครพนม

รหัสวัด : 62148050001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/3/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ โคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ