วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุสวนาราม – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกุสวนาราม – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401201003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ