วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกุศลสมาคร – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดกุศลสมาคร – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01101302005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : อนัมนิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2383

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2400

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ