วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุยแหย่ – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดกุยแหย่ – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710704003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 31/10/2548

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ