วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุมภีลบรรพต – สตูล

13 ธ.ค. 2023
19

ชื่อวัด : วัดกุมภีลบรรพต – สตูล

รหัสวัด : 05910302002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 8/9/2515

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2517

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล รหัสไปรษณีย์ 91130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ