วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุมภียาน – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดกุมภียาน – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310910001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2415

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2448

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ