วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกุมพะศรีวิลัย – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกุมพะศรีวิลัย – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04402104001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 31/10/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ