วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุตาไก้เหนือ – นครพนม

ชื่อวัด : วัดกุตาไก้เหนือ – นครพนม

รหัสวัด : 04480203006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2479

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2510

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ