วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกุดไกรสร – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดกุดไกรสร – ยโสธร

รหัสวัด : 04350306001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/3/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ