วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกุดโง้ง – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกุดโง้ง – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330111003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2448

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2455

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ