วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดโคลน – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดกุดโคลน – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310309001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/6/2523

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/8/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ