วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุดแฮด – สกลนคร

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดกุดแฮด – สกลนคร

รหัสวัด : 04470301001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2410

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/6/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ