วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกุดแต้ศรัทธาราม – สระแก้ว

ชื่อวัด : วัดกุดแต้ศรัทธาราม – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270612007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 12/1/2559

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ