วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกุดแคนวนาราม – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดกุดแคนวนาราม – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04450407009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/7/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ