วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกุดแข้ – มุกดาหาร

ชื่อวัด : วัดกุดแข้ – มุกดาหาร

รหัสวัด : 04490113004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 10/6/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/1/2547

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ