วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดเลาะ – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดกุดเลาะ – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360405001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2438

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2453

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ