วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดเรือ – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดกุดเรือ – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04342604001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2436

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2515

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ