วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดเมืองฮาม – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกุดเมืองฮาม – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330203001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2327

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/6/2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ