วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกุดเตย – สระแก้ว

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดกุดเตย – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270301006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/6/2535

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ