วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกุดอ้อ – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกุดอ้อ – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460103008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2529

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/2/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ