วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุดหิน – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดกุดหิน – ยโสธร

รหัสวัด : 04350303004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2471

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2518

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ