วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกุดหิน – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกุดหิน – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301803004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2300

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ